Investerarafton 29 November – Miris Holding

Miris Holding är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Analysinstrumenten används i dag inom sjukvården för analys av bröstmjölk till för tidigt födda barn, samt inom mejeriverksamhet för att bestämma kvalitet av ko- och buffelmjölk. Miris Holding genomför under november-december en nyemission som vid full teckning kommer att tillföra bolaget 30 miljoner kronor