Investerarafton 29 November – Multidocker

Multidocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma i en global marknad. MD tillverkar och säljer lösningar och maskiner för lasthantering i hamnar och lastterminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningmaskiner.