Investerarafton 29 November – Obducat

Efter många års utvecklingsarbete inom nanoimprintlitografi är Obducat världsledande inom området. Bolaget har utvecklat teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducat riktar i första hand in sig på ledande företag inom LED-, OLED, display-, och biomedicinska industrierna.