Trading Direkt 2017-03-27 Kurserna trycks ned, RNB faller efter rapport

Stockholmsbörsen pekade nedåt när handeln på måndagen återupptogs efter helgen. Donald Trumps misslyckande i fredags att få igenom sitt hälsovårdsprogram påminde om att det inte är en självklarhet att den amerikanske presidenten enkelt kan driva igenom den politik han aviserat, även om republikanerna har majoriteten i kongressens båda kamrar.
Inte heller New York-börsens förhållandevis modesta reaktion på Trumps bakslag räckte för att gjuta mod i de europeiska börserna.
På råvarusidan var råoljan återigen under press. Under helgen hölls ett möte mellan länder i och utanför Opec där förusättningarna för en förlängning av produktionsbegränsningarna diskuterades. Inget beslut fattades, även om en rad länder förklarade sig stödja en förlängning.
Måndagens Trading Direkt tar upp marknadsrörelserna och bolag som kommenteras är: RNB, Fingerprint Cards, Seamless, Feelgood och de nya noteringarna Unibap på First North och Eatgood på Aktietorget. Analytiker har också satt luppen över Ambea inför notering, men råden om man ska teckna eller ej går isär.
Måndag innebär också genomgång av makroveckan i Trading Direkt.