Ambea – Notering på Nasdaq

Nytt bolag till börsen: Omsorgsbolaget Ambea har en förväntad första handelsdag på slutet av denna vecka, fredag 31 mars. Med en marknadsvärdering på 5 miljarder kronor sluter man sig till de vårdbolag som nu handlas publikt.