Trading Direkt 2017-03-29 Peter Malmqvist reder ut begreppen

 Torsdagens Trading Direkt ägnas åt att förstå hur vi navigerar i en makro- och politisk miljö som genomgår stora förändringar. Vår guide är Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist som tar upp det som nu sker i EU (Brexit) och USA, och hur man som investerare bör tänka och agera.
På bolagsnivå tar vi också upp två av de mer spännande casen bland svenska större bolag och som också är aktuella i dagarna: Ericsson (efter gårdagens besked om åtgärder och årsstämman i dag, onsdag) samt H&M som släpper sin delårsrapport på torsdag morgon.
I dagens programavsnitt om nya bolag till börs och marknad nämns: Biovica (First North) och Xavitech (NGM Nordic MTF).
I Actic inleds anmälningstiden inför notering på Nasdaq Stockholm och avslutas 5 april för allmänhet och 6 april för institutioner.
I Ambea avslutas anmälningsperioden för allmänheten i dag, onsdag, också det inför notering på Nasdaq Stockholm. För institutioner löper anmälningstiden ut på torsagen.