Trading Direkt 2017-04-27 Nya styrkebesked från verkstadssektorn

En riktigt intensiv rapportdag på torsdagen med återigen ett par positiva överraskningar från verkstads- och industrisektorn. Det gäller främst SKF och Gränges som båda överträffade förväntningarna med 13 procent på justerad rörelsenivå.
Inom banksektorn där Nordea och SEB lade fram sina kvartalsutfall var det den senare som bjöd på positiva resultatöverraskningar, men den förra som bjöds på den bästa kursreaktionen. En förklaring är att SEB:s överprestation kunde härledas till den volatila resultatraden Tradingnetto som brukar tillmätas mindre betydelse när rapporter utvärderas. Nordea flaggade för att frågan om huvudkontorets lokalisering kommer att besvaras inom inte allt för lång framtid.
Trading Direkt gör ett svep över marknadsreaktioner och kommenterar förutom ovanstående även SCA, Nokia, Lundin Mining, Fortnox och finska YIT. Kinnevik och Comhem är också på tapeten efter den affär som presenterades på morgonen där Kinnevik köper 18,5 procent i Comhem.
Inga nya bolag till marknaden i dag eller på fredagen. Freedesk som hade aviserat handelsstart på Aktietorget idag har flyttat till den 10 maj.