Trading Direkt 2017-07-20 Boliden glädjeämnet, Nordea och Telia tynger

Rapportperioden fortsatte på torsdagen kryddat med de sista nordiska storbanksrapporterna och gruv- och metallbolagen Boliden och SSAB. Av dessa övertygade Boliden mest och aktien var också den främsta vinnaren i OMXS30. I motsatt riktning tyngde Nordea, liksom Telia som inte fick marknadens godkännande av en rapport som framför allt visade en trend i den svenska verksamheten som var svagare än väntat.

Trading Direkt går igenom det viktigaste i rapporterna som stuckit ut.