Trading Direkt 2017-08-24 Småbolagsrapporter dominerar

Trögare indexutveckling på torsdagen men med en bred mångfald av småbolagsrapporter saknas inte heller kursmässig dramatik. Trading Direkt tar upp några exempel i dagens sändning och går även igenom andra nyheter som stuckit ut.