Trading Direkt 2017-09-04 Måttlig reaktion på höjd säkerhetspolitisk risk

Eskalerad säkerhetspolitisk hotbild fick måttligt genomslag på marknaderna under måndagens handel. De asiatiska börserna backade och likaså de europeiska, men magnituden i nedgångarna speglade långt ifrån ett möjligt värsta-scenario där konflikten mellan Nordkorea och framför allt USA skulle gå från ordkrig till handling.

Trading Direkt går igenom läget och guidar kring kommande händelser på makro- och bolagsområdet som är viktiga.

Bolag som kommenteras innefattar Lundin Mining, Lundin Petroleum, H&M, Anoto, Probi, Paradox och omsorgsbolagen.