Trading Direkt 2017-10-24 Boliden dagens sänke i index, Tobbe analyserar

En dag där rapporterande storbolag fick index på fall, främst gruvsektorns Boliden som föll brant efter en rapport som inte alls levde upp till analytikernas förväntningar. Beskedet att vd Lennart Evrell lämnar under sommaren 2018 bidrog också till att sänka aktien.

Trading Direkt gör ett sedvanligt svep över marknaden och blickar även framåt och pekar ut viktiga makrohändelser som kan få påverkan. Tobbe Rosén från Vinnarbyrån medverkar och kikar närmare på en rad index, råvaror och aktier, bland andra ett par rapporterande och några som alltjämt står på tur.

INDEX: OMXS30, DAX, S&P500

VALUTA: USD/SEK

RÅVAROR: Guld, Råolja

AKTIER: Atlas Copco, Millicom, Nordea, Ericsson, Boliden, Electrolux, Swedbank

TITTARÖNSKEMÅL: Nordic Leasure, Precise Biometrics, Lithium, Kobolt, Koppar