Feminvest Direkt #35 – Investera i start ups

Vendela Lilliestråle och Camilla Lundin är tjejerna bakom företaget Angelr som kopplar ihop investerare med start ups. Det var när de själva jobbade på start ups som de insåg hur svårt det var att hitta investerare till bolagen. Problemet låg inte enbart i att det var svårt att hitta investerare utan att det var svårt att hitta rätt person som inte bara kunde bidra med kapital utan även erfarenhet och nätverk som kunde hjälpa bolagen framåt. Därför startades Angelr. Angelr är mellanhanden mellan investerare och start ups, de hjälper både investerare att hitta intressanta case i rätt skede och företag att hitta personer som kan bidra med kapital och kunskap.