Feminvest Direkt #51 – Crowdfunding möjliggör för alla att investera i start ups

I veckans avsnitt av Feminvest Direkt har Anna Svahn bjudit in FundedByMe’s VD Daniel Daboczy för att diskutera crowdfunding. Genom att göra det möjligt för fler att investera i bolag i tidigt skede och samtidigt möjliggöra för fler entreprenörer att ta in kapital till sina bolag kan företagsamheten växa sig ännu starkare. Daniel, VD för FundedByMe, menar också att ett delägarskap medför att man som investerare kan fungera som en ambassadör för bolaget och således hjälpa dem på traven även på annat sätt än med kapital.