Gustav Fransson, Coelis ränteförvaltare, om obligationsmarknaden och kommande räntehöjningar

De senaste veckorna har vi fått uppleva en hel del turbulens med fallande aktiekurser på de flesta börserna. Vikande utsikter för den globala konjunkturen och stigande amerikanska räntor har varit bidragande faktorer. Hur påverkas företagsobligationer av detta och vilka placeringsmöjligheter finns i den nordiska företagsobligationsmarknaden?

Samtidigt har Riksbanken aviserat att den första räntehöjningen på sju år är nära förestående och att dagarna med negativa räntor därmed är räknade. Kommer Riksbanken att kunna höja räntan såsom förutspått eller är prognoserna ännu en gång för optimistiska?
Category
News & Politics